• LINDESNES: Fotoet av fiskeskøyta Ringholm viser Arnar Njerve og Morris Jakobsen fra Spangereid som klargjør til fiske. Fotoet er utlånt av Bjørn Gabrielsen/Lindesnes Bygdemuseum.

Historiske foto