• LEIRSTED: Hovedbygningen på Agderstrand i Søgne slik den framstår i dag, med fasade mot Eikeveien. Stedet har vært benyttet som leirsted av Normisjon, tidligere Indremisjonen, helt tilbake til 1944. Nå ønsker Normisjon å avslutte leirvirksomheten, og leter etter muligheter for å forvalte eiendommens verdi til det beste for organisasjonen. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Forstår ikke Agderstrand-vedtak

Ledelsen i Normisjon vil be om en forklaring etter onsdagens vedtak om at leirstedet Agderstrand ikke får bygge ut boliger.