• Ut i fra dekoren kan denne kermaikkbiten stamme fra romertiden eller folkevandringstiden. Det er få bevarte kulturminner fra Songdalen. FOTO: Hege Andreassen, Fylkeskonservatoren

Romertidsfunn i Songdalen

Fylkeskonservatoren har muligens funnet keramikk fra romertiden ved Greipstad kirke.