• 52 pasienter fikk utbetalt erstatning i 2012. Erstatningsbeløpene varier fra 5000 kr til 8,3 millioner kroner. Bildet viser Sørlandet sykehus i Arendal. FOTO: Reidar Kollstad

52 sørlendinger fikk erstatning

Pasienter ved Sørlandet sykehus står bak en kraftig økning i antall klager til Norsk pasientskadeerstatning.