• DRAMATISKE TALL: Områdesjef Terje Bekker i Statens Vegvesen syne det er dramatisk at hvert femte vogntog har fått kjøreforbud. FOTO: JON ANDERS SKAU

Hvert femte vogntog fikk kjøreforbud

Så langt i år har Statens Vegvesen kontrollert 200 tunge kjøretøyer. 42 fikk kjøreforbud.