Drøfter UiA-fusjon

Gruppelederne i partiene i Kristiansand bystyre sitter akkurat nå samlet i et lukket møte i rådhuset for å drøfte hvordan de skal stille seg til en mulig fusjon mellom UiA og Høgskolen i Telemark.