• Lundsbroa blir hovedankomst til Kvadraturen for UiA-studentene, da trenger strøket en oppgradering. - I dag er det ikke særlig attraktivt å stå her, sier arkitekt Helle Juul, som foreslår å utvide broa og utvikle nye landskapsrom ved promenaden på begge sider. Bak henne står avdelingsdirektør Knut Felberg i Statsbygg (t.v.), byplanlegger Tone Iglebæk, plan- og bygningssjef Venke Moe og teknisk direktør Ragnar Evensen fra kommunen, og samfunnsforsker Erling Dokk Holm. FOTO: Reidar Kollstad

Slik vil de forme universitetsbyen

For at universitetet og studentene skal bli tydeligere i bybildet må det tas grep på strekningen Kvadraturen–Gimlemoen.