• Det blir i dyreste laget å bygge miljøtunnel fra Stansefabrikken og 400 meter østover. FOTO: Jostein Blokhus

Neppe tunnel ved Stansefabrikken

Administrasjonen i Lillesand kommune har sett på mulighetene for å bygge miljøtunnel ved den gamle Stansefabrikken og 400 meter østover. Men det blir for dyrt.