• Slik så Svinør ut på et flyfoto tatt i fjor. Det er verd å merke seg en ganske massiv gjengroing. FOTO: Jan Robert Jore

Se hvordan Sørlandet gror igjen

Sørlandet har endret drakt de siste årene. Der det før var knauser, knatter og nabber, er det nå trær, kratt og stubber. Det må gjøres noe – ellers gror det helt igjen, sier ekspert.