• Hytteeier Dag Johnsen på befaringen for retten. Her viser han dommer Ben Fegran brygga han vil utvide til å bli dobbel så stor. Bak advokat for Johnsen, Solveig Løhaugen, enhetsleder for teknisk forvaltning i Mandal kommune, Glenn Anderson og kommunens advokat Gro Hamre. FOTO: Jarle R. Martinsen

Til rettssak for brygge

Hytteeieren har brukt fem år for å få lov til å bygge ny brygge. Nå risikerer han over 200.000 kroner i saksomkostninger om han taper saken i retten mot Mandal kommune.