• Riggen skal ligge ved den nye kaien som Kristiansand havn har bygd i Kongsgårdbukta.

Her kommer Rigmar

Boligriggen er 117 meter høy og har plass til 323 personer. Torsdag kom den inn Topdalsfjorden.