• Frps Helene Fredheim (th) ønsker mer konkurranse blant de videregående skolene i Vest-Agder og sa ja til utvidelse av Vennesla Musikkgymnas. Hun fikk bare med seg deler av Høyre.

Nei til dobling av kristen skolen

Den kristne videregående skolen Vennesla Musikkgymnas får nei til å doble antall elever. Også KrF sier nei.