• Her har Hestmanden på vei ut mot Byfjorden. FOTO: Magnus Nødland Skogedal

Ut mot havet

Hestmanden er nå på vei mot Oslo, for å være med på grunnlovskonvoiens stevne.