• Halvannet år etter brannen i Havbukta, står fortsatt feriehuset til Vilhelm Krag pakket inn i presenning. Roald Reme, som kjøpte eiendommen i sommer, ønsker å komme i gang med restaureringen så fort råd er. FOTO: Kjartan Bjelland

Krever svar om Havbukta

Ingrid Juell Moe mener fylkeskonservatoren har lagt seg på rygg for en stor entreprenør når Roald Reme får godkjent påbygningen av Havbukta. Også velforeningen stiller spørsmål ved håndteringen av saken.