I forslaget til statsbudsjett for 2015 settes det av 72,6 millioner kroner til formålet.

Ordningen med momskompensasjon ble innført i 2010. Den gir idrettslag og foreninger mulighet til å få tilbakeført deler av momsen som er betalt i forbindelse med bygging av anlegg.

De siste årene har antall søknader om momskompensasjon økt kraftig. Det har gitt utslag på hvor mye hver enkelt søker har fått tilbakeført.

— Vi er klar over at idrettslagene i år fikk lavere beløp enn de søkte om, på grunn av det høye antallet søkere. Vi vil følge utviklingen og komme tilbake til hvordan dette kan ordnes opp i, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Hvor stor andel av momsen som blir kompensert, avgjøres av størrelsen på bevilgningen i statsbudsjettet. Den prosentvis tilbakeføringen vil være lik for alle de innvilgede søknadene. (©NTB)