• - Ekstremvær vil sette samfunnet som helhet og alle akuttetater på prøve samtidig, sier fylkesberedskapssjef Yngve Årøy (til v.) og assisterende fylkeslege Styrk Fjærtoft Vik. FOTO: Reidar Kollstad

Mest redd for ekstremvær

En liten dam som går over sine bredder kan være ille nok, men et virkelig ekstremvær er det verste scenariet fylkesberedskapssjefen kan tenke seg.