• - Allerede før opprettelsen av nytt operasjonsteam er anestesilegene flaskehalsen i systemet. Med et ekstra team kan det bli kritisk for alvorlig skadde pasienter på intensivavdelingen, sier overlege ved anestesiavdelingen, Arthur B. Halvorsen. FOTO: Kjartan Bjelland

Slår alarm om kritisk skadde pasienter

Med øyeblikkelig virkning har overlege Arthur B. Halvorsen sagt opp sin stilling som medisinsk faglig ansvarlig i anestesiavdelingen ved Sørlandet sykehus.