• Filadelfia-pastor Gunnar Jeppestøl er skuffet over KrF, men svært glad for at Utdanningsdirektoratet nå har godkjent utvidelse fra 150 til 240 elever den kristne videregående skolen, Vennesla musikkgymnas. FOTO: Reidar Kollstad

Privatgymnas med 240 elever

Filadelfiapastor Gunnar Jeppestøl jubler. KrF-ordfører Torhild Bransdal er skuffet. Den kristne videregående skolen, Vennesla Musikkgymnas, får lov å utvide fra 150 til 240 elever.