• Politikerne i byutviklingsstyret skal i slutten av august bestemme seg for om de vil la utbyggerne reise et bygg på opptil 62 meter på Tangen. De har allerede fattet et prinsippvedtak om at det kan reises så høye hus på Tangen. FOTO: Asplan Viak

Advarer mot høyhus på Tangen

Kristiansand kommunes administrasjon advarer mot at det planlagte høyhuset på Tangen kan bli et nytt tinghus som egentlig ingen liker. Likevel sier de ja til utbygging.