• -MÅ FORPLIKTE: Hans Antonsen (på første rad til venstre) sammen med flere av Agders ledende politikere. Antonsen mener de bør fatte bindende beslutninger når de møtes. FOTO: Lars Hoen

Vil bytte ut "prateråd" med forpliktelser

Grimstad-ordfører Hans Antonsen mener agderfylkene bør opprette råd som faktisk bestemmer og vedtar noe — ikke bare prater sammen.