• BESLAG: Etterforskningsleder Kjell Erik Eriksen klargjør noe av amfetaminbeslaget for oversending til Kripos for analyse. FOTO: Hallgeir Oftedal

Tre amfetaminbeslag på fem dager

Politiet i Kristiansand har beslaglagt amfetamin til en gateomsetningsverdi på 300.000 kroner i løpet av fem dager.