Skogkontrakt til Grimstad

Skogentreprenør Ivar Olsen i Skogselskap AS skal rydde E 18-traseen for kratt og skog. Firmaet har nå base i Grimstad, men grunnleggeren Ivar Olsen er frolending.