• Dette er innseilingen til Kongsgård/Vige. Det er 15 meter dypt i innseilingen, og det er for grunt ifølge Kristiansand havn. Men flere partier i bystyret mener at det ikke trengs og vil at for eksempel offshorefartøy blir sendt til Mandal havn. FOTO: Kjetil Reite

Vil ha plass til vindmøllefartøy og rigger

For å få plass til store fartøyer som vindmøllefartøy og rigger, anbefaler Kristiansand havn å gå i gang med å fjerne store mengder masse i Topdalsfjorden.