Fylkeslegen: – Ikke opp til enhver å gå rundt og mene

foto