– Vi gjør det vanskelig for innbyggerne å velge kollektivt dersom de ikke kan stole på at bussen er på tida, sier Marte Ulltveit-Moe (MDG) som vil fjerne Lundbrua for private bilister. – Vi gjør det vanskelig for innbyggerne å velge kollektivt dersom de ikke kan stole på at bussen er på tida, sier Marte Ulltveit-Moe (MDG) som vil fjerne Lundbrua for private bilister. Foto: Jon Berntsen Kåsa

Aksjon for bilfri Lundsbro: – Kan ikke ha busser med daglige forsin­kelser