Inger Johanne Elliott fortviler over at Søgne kommune sier nei til å dekke utgiftene de har hatt til advokathjelp i kampen for å gi den døve og psykisk utviklingshemmede datteren Alethia (21) et forsvarlig botilbud og et verdig liv. – Kommunen har gitt oss så mye motgang hele veien, nå må de ha ryggrad nok til å innrømme at det de gjorde var feil, og slippe å la Alethia være skyldig alle disse pengene, sier hun. Inger Johanne Elliott fortviler over at Søgne kommune sier nei til å dekke utgiftene de har hatt til advokathjelp i kampen for å gi den døve og psykisk utviklingshemmede datteren Alethia (21) et forsvarlig botilbud og et verdig liv. – Kommunen har gitt oss så mye motgang hele veien, nå må de ha ryggrad nok til å innrømme at det de gjorde var feil, og slippe å la Alethia være skyldig alle disse pengene, sier hun. Foto: Jacob J. Buchard

Får ikke dekket advokatutgiftene i Alethia-saken