• Rådmannen vil heller legge ned Hunsfoss skole enn å oppgradere den for 40 millioner kroner. Elevene vil han sende til Kvarstein og Moseidmoen. FOTO: Kjetil Nygaard

Foreslår å legge ned to skoler

For å møte framtidas utfordringer mener rådmannen at Vennesla kommune enten må øke eiendomsskatten kraftig eller legge ned to skoler. Han går for å utrede det siste alternativet.