Slik vil et vindkraftverk på Lauvdalsheiene i Bygland kunne se ut, ifølge Fred. Olsen Renewables. Illustrasjonen viser ikke veier og nødvendige standplasser, som ville vært synlig ved den nærmeste turbinen. Disse turbinene har en totalhøyde på 200 meter, og en rotordiameter på 162 meter. Slik vil et vindkraftverk på Lauvdalsheiene i Bygland kunne se ut, ifølge Fred. Olsen Renewables. Illustrasjonen viser ikke veier og nødvendige standplasser, som ville vært synlig ved den nærmeste turbinen. Disse turbinene har en totalhøyde på 200 meter, og en rotordiameter på 162 meter. Foto: Fred. Olsen Renewables (illustrasjon)

Jobber videre med vindkraft-planer i Setesdal