• Regelen om at tros- og livssynssamfunn som ikke overholder søknadsfristen ikke kan motta statlig eller kommunalt tilskudd, kan koste Filadelfia-menigheten i Vennesla dyrt. FOTO: Torbjørn Witzøe

Søkte ikke i tide – menighet kan gå glipp av millioner

Filadelfia Vennesla kan i år gå glipp av flere millioner kroner fordi menigheten var knappe to uker for sent ute med å søke om tilskudd.