Trond Madsen mener det er en reell fare for varig høyere ledighet etter at krisen er over. Trond Madsen mener det er en reell fare for varig høyere ledighet etter at krisen er over. Foto: Tormod Flem Vegge

Udjus&Blågis#100: Korona spesial: NHO-direktør tror krisen vil sette varige spor