• Disse tre går på talerstolen her i Folkets Hus fredag for å snakke om oppvekstpolitikk. Cecilie Knibe Kroglund fra Lillesand (foran) snakker om gratis sfo, Even Tronstad Sagebakken fra Lindesnes om lesepakker til nyfødte og Solveig Robstad fra Vennesla om økt kvalitet og mindre profitt i barnehagen. FOTO: Vegard Damsgaard

Krever gratis sfo og bokpakker til alle nyfødte

Ap-delegater fra Agder går i bresjen for at alle barn skal få like muligheter. De vil ha gratis skolefritidsordning (sfo) og vil dele ut bokpakker til alle nyfødte.