Viktig møte om villrein og Sesilåmi: Skal avklare om rennet kan gå som normalt