• – Noen ganger er det personer som kan utagere og være til fare for seg selv og andre. Da har det noen ganger blitt brukt et skjermingsrom, sa Anne Sofie Hellebø, virksomhetsleder omsorgssentre i Kristiansand kommune, til Fædrelandsvennen da lovbruddene ble kjent. FOTO: Kristiansand kommune

Krever full gjennomgang av lovbruddene på Presteheia omsorgssenter

Flere politikere er rystet over den ulovlige tvangen som er brukt mot beboere på Presteheia. Nå ber de helse- og sosialdirektøren om en fullstendig redegjørelse.