• Jørgen Kristiansen mener KrF og Sørlandet har mye å takke Hans Nielsen Hauge for. FOTO: Kjartan Bjelland

Ønsker forskning om gründer-ånd

Kristiansands varaordfører, Jørgen Kristiansen (KrF), håper UiA eller Agderforskning vil studere sammenhengen mellom gründerskap og pietismens sterke stilling på Sørlandet og i nabolandene.