• Marianne Lunden kom seg ut av trygdetilværelsen da hun startet opp som drosjesjåfør i 2010. Men de dyrkjøpte minibussene hun skulle gjøre god butikk på, har blitt et tapsslukk på grunn av konflikt med drosjekollegaene i Vennesla. FOTO: Henrik Ihme

Gir opp drosjedrømmen på Hægeland

Marianne Lunden (46) fikk løyve til å kjøre bygdedrosje på Hægeland – men lokale samarbeidsavtaler i drosjenæringen gjør at hun må parkere drosjen for godt.