• Arbeiderpartiets Terje Næss (i bakgrunnen) mener ordfører Arvid Grundekjøn opptrer illojalt når han utad er så kritisk til å gi byens tiggere overnatting om vinteren. Han mener ordføreren skal representere bystyrets flertall og klargjøre og forsvare det. Her er de i etterkant av onsdagens møte i formannskapet.

Mener Grundekjøn opptrer illojalt

Terje Næss (Ap) mener ordfører Arvid Grundekjøn (H) opptrer illojalt når han viser så stor motstand mot å gi byens tiggere overnatting.