• Pasient- og brukerombudene Gunhild Solberg (t.v.) og Eli Marie Gotteberg følger sykehusstyrets møte torsdag i Kristiansand.

- Pasientene vil ha best mulig kvalitet

Pasientombudet for Vest-Agder er ikke et sekund i tvil om hva pasientene ønsker: Best mulig kvalitet