• Surfing på porno er en av flere grunner til at personer har blitt utestengt fra Kristiansand folkebibliotek. FOTO: Kjartan Bjelland

22 utvist fra biblioteket

Siden 2008 er 22 personer utvist fra Kristiansand folkebibliotek. Men det er ikke bare der uvedkommende blir bedt om å fjerne seg.