• Ivar Sagen driver et enmannsforetak i Kristiansand, der han farter mye rundt i byen med bilen sin for å levere varer. Han er oppgitt over at det vurderes å øke bompengetaksene og rushtidsavgiften i Kristiansand. FOTO: Torstein Øen

- For noen svir dette mer for enn andre

Sjåfør Ivar Sagen ser ikke lyst på at rushtidsavgiften i Kristiansand vurderes hevet til det dobbelte.