I de ti kommunene med Høyre-ordfører i Agder, er det kun Janne Fardal Kristoffersen i Lindesnes som sier et klart ja til søndagsåpent.

— Det er ikke overraskende at det er ulike meninger om et slikt forslag. Slik er det i alle partier. Men partiet har landsmøtevedtak på at vi ønsker en ordning der de som ønsker det kan holde åpent søndager, sier kulturminister Torhild Widvey som onsdag deltok på Ibsen- og Hamsundagene i Grimstad.

Søndagen skal settes av til noe annet enn å handle.

Det er hennes departement som forbereder det omstridte lovforslaget.

— Kan det bli aktuelt å droppe hele forslaget?

— Det regner jeg ikke med. Regjeringen er opptatt av mer likebehandling, og det mener vi må være mulig å få til.

Delt

En oppsummering Fædrelandsvennen har gjort, viser at stemningen er svært negativ i de fleste av kommunene der Høyre styrer (se til venstre).

De to største byene i Agder, Kristiansand og Arendal, er begge Høyre-styrte og begge steder sier partiet nei til lovforslaget.— I vår gruppe var det helt unisont. Vi hadde den oppfatningen at søndagen skal settes av til noe annet enn å handle. Vi ser det som går på den enkeltes frihet, men ser ikke at vi trenger den friheten på søndag, sier Einar Halvorsen (H) ordfører i Arendal.

Det er ikke bare helligdagsfreden som har fått det store flertallet av Høyres ordførere og bystyrerepresentanter til å stemme nei. De frykter også hva som skjer med mindre næringsdrivende.

— Vi har fått tilbakemeldinger fra butikkeiere med mindre forretninger som sier de vil få et kjempeproblem hvis det blir søndagsåpent. De vil fort bli tvunget til å holde åpent hvis andre forretninger begynner med det. Er de del av et kjøpesenter har de ikke noe valg og må holde åpent, sier Hans Otto Lund, gruppeleder i Høyre i Kristiansand.

Da Kristiansand sa nei, fulgte Høyre-styrte Birkenes etter:

— Kristiansand kunne fått store inntekter hvis for eksempel Sørlandsparken hadde holdt åpent på søndagen. Men nå tar de støyten og sier nei. Det hadde hatt store, negative konsekvenser for handelsstanden her om Sørlandsparken hadde åpent på søndager, sier ordfører Arild Winsland.

Uenig

Men Thorhild Widvey er ikke enig med egne partifeller.

— Bildet er sammensatt, også når det gjelder små næringsdrivende. Ser du på enkeltmannsforetak som driver innen turisme, er det mange som ønsker å holde åpent på søndag, sier Widvey.

Det er en urettferdighet i dagens ordning.

Hun presiserer at de nå skal sette seg ned og se på alle høringsuttalelsene og gå i samtaler med KrF og Venstre før de legger fram et forslag. Men dagens ordning mener hun er dårlig.

— Det er en urettferdighet i dagens ordning. Man kan ha et ubegrenset antall søndagsåpne dagligvarebutikker så lenge de er små nok. I tillegg kan plantasjen ha åpent, mens den vesle blomsterbutikken ikke kan det.

Enslig støtte

Det er kun i Lindesnes at regjeringen får full støtte fra en ordfører. Her stemte Janne Fardal Kristoffersen for, selv om det endte med at hun kom i mindretall.

Hun mener kommunene selv skal få bestemme,

— Alle kommuner er ulike, og dette er en beslutning kommunene selv må få ta. I vår kommune er vi så heldige at butikken i Spangereid får lov å holde åpent, siden det er et turiststed. Men butikken på Vigeland får ikke lov. Det er urimelig.

Skeptisk til forslag han selv fremmet

Arne Thomassen satt i programkomiteen da Høyres landsmøte vedtok at de ønsket seg søndagsåpne butikker. Men forslaget som kommer fra regjeringen får bare delvis støtte av Thomassen og resten av Lillesand Høyre.

-Vårt vedtak betyr ikke at vi er negative, men vi sier heller ikke et absolutt ja, sier Høyre-ordfører Arne Thomassen i Lillesand Foto: Kjetil Reite

De ønsker en gjennomgang av reglene, men ikke de reglene som regjeringen har foreslått.— Vårt vedtak betyr ikke at vi er negative, men vi sier heller ikke et absolutt ja. Vi ønsker en gjennomgang av reglene, men vi ser også det uheldige hvis for eksempel kjøpesentrene skal få holde åpent hver søndag, sier Arne Thomassen.

Han er ikke fornøyd med dagens situasjon.

— I utgangspunktet er det konkurransevridende med dagens regler. Det er derfor vi er så tydelige på at det trengs nye. Men det kommer også inn andre elementer. Hvis alle kjøpesentre får holde åpnet, risikerer vi at det kan tappe små handelssteder.