• Førsteamanuensis James Karlsen ved UiA mener Mandal har utviklet seg kraftig i riktig retning de siste årene. I bakgrunnen kulturhuset Buen og ikke minst broa som binder bydelene sammen. Nytt kjøpesenter og utbyggingen av videregående skole er andre positive trekk. FOTO: Jarle R. Martinsen

Mandal ut av bakevja

Samfunnsforskeren er ikke i tvil: Mandal har kommet seg ut av bakevja — og ut av skvisen mellom Kristiansand og Lyngdal.