• Ordførere, rådmenn og stortingspolitikere er samlet til Sørlandstinget i Rådhuset i Kristiansand. FOTO: Tore André Baardsen

Ber Sørlandet løfte blikket

— Hvis vi skal forstå vår egen landsdel må vi følge med på en helt annen måte enn i dag.