• Den nær 1000 år gamle nøkkelen vurderes som særdeles vel bevart. FOTO: Lars Hollerud

Nøkkel til gammel historie

En bronsenøkkel fra ca år 1100 er egentlig ingen nyhet. Det nye er at den er funnet. Og at den omtales som svært sjelden.