• Mandag morgen kjørte bussen fra Vennesla inn i motsatt kjørefelt på Rundingen på Lund. Bussen kjørte over midtdeleren og over i riktig felt før noen kom til skade. FOTO: Markus Holte

Skikkelig kluss for buss

Venneslabussen tok en alternativ rute mandag morgen, da den kjørte inn i motsatt kjørefelt på Lund.