Kunst Anders Dahl Monsen fjerner terskelen inn til kunsten i Smia galleri. Bak står utstillingsansvarlig Lars Morell. Side 5