• FOTO: Jarle R, Martinsen

Viser sorgen offentlig

Blomster legges ned på ulykkesstedet, og kondolanser og medfølelse strømmer inn på nettet etter dødsulykken i Trysbakken i Søgne.