Dumper mistet betongelementer og kjørte videre

En hjullaster mistet rundt klokken 15.00 i dag noen betongelementer fra lasteplanet ved Langsækrysset i Arendal. Så kjørte den bare videre.