- Mer penger eller kutt!

Helse— og sosialsjefen i Lyngdal ber politikerne gripe inn for å få bukt med den økonomiske krisen i etaten. Hvis ikke venter et minus på hele 8,5 millioner kroner.