Bykle kjøper Hovdestøylen

Bykle kommune bruker 12 millioner kroner på å kjøpe Hovdestøylen, som har holdt stengt siden i sommer.