• FOTO: Scanpix

Mener krig er nødvendig for fred

President Barack Obama sa han mener at tro på fred ikke er nok for å oppnå fred.